Stich 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
                     
Mutschellen-CUP PDF PDF   PDF PDF PDF        
Frühlingsschiessen PDF PDF     PDF PDF        
CUP         PDF PDF        
Endstich PDF PDF PDF   PDF PDF        
AKB-Stich   PDF PDF   PDF PDF        
Würfelstich PDF PDF PDF   PDF PDF        
Glücksstich PDF   PDF   PDF PDF        
Chlausschiessen PDF PDF     PDF PDF        
VM A & D PDF PDF     PDF PDF        
Mannschaft   PDF PDF   PDF PDF